X
InnerBanner

پارتیشن اداری مناسب ترین دیوایدر اداری

صفحه نخست  » اطلاعات تخصصی پارتیشن  » پارتیشن اداری مناسب ترین دیوایدر اداری

پارتیشن اداری مناسب ترین دیوایدر اداری پارتیشن اداری مناسب ترین دیوایدر اداری (تعداد بازدید : ۳۵۷۰)

همانطور كه مي دانيم طراحی هر محل اداری  و تجاری به علت جداسای فضا های كاری به منظور بهره گيری از حداكثر راندمان كاری ، خدمات بهتر ، ايجاد محيطی دلپذير برای كاركنان و مراجعه كنندگان كه منجر به احساس شادمانی کاری خواهد شد تاثير بسزایی  در راندمان خواهد داشت .

همچنین مي دانيم هر محيط كاری ميبايست پويا و قابل تغيير باشد ، چراكه فضاهای كاری دائما پيرو سياست كاری و تيير نو و يا شيوه خدمات دهي دستخوش تغييرات خواسته ميشود بر اين اساس ديوارها و تيغه هاي ثابت مانعي برای هر گونه تغیير به حساب می آید ، لذا پارتيشن های اداري اعم از پارتيشن های دو جداره تا سقف ، پارتيشن های دو جداره تا نيمه  يا كوتاه ، پارتيشن هاي تكجداره تا سقف و پارتيشن هاي تك جداره كوتاه و پارتيشن هاي شيشه ای و..... ديوايدری مناسب و  قابل تغيير به حساب می آید كه مي تواند پارتيشن هاي دو جداره ام دی اف ، پارتيشن های دو جداره شيشه ای و يا پارتيشن های دو جداره تركيبی باشد که تمامي آنها به عنوان پارتیشن اداری شناخته مي شوند .

آنچه كه در پارتيشن اداری ميبايست مورد توجه قرار گيرد همسانی و هارمونی آن با دكوراسيون اداری موجود و يا طراحي آن بطوری كه با دكوراسيون مورد طراحی همسان بوده و سازه اي جدا تلقي نگردد. همسانسازی دكوراسيون اداری  با پارتيشن هم مي تواند با استفاده از الگو های حجمی و فرمی باشد بطوريكه پارتيشن اداري طوري طراحي گردد كه فرم های استفاده شده در ساير اجزای دكوراسيون اداری در پارتيشن نيز بكار گرفته شود كه البته اين كار در همه موارد امكان پذير نمي باشد . ولي مي توان پارتيشن اداری را از نظر متريال ، بافت و رنگ متريال با دكوراسيون همسان كرد.
در بیشتر موارد از اين طريق پارتيشن اداري و دكوراسيون همسانسازی می شوند . ولي زماني كه بازسازی كامل يك فضای اداری مورد طراحي باشد مي توان از هر دو طريق پارتيشن اداری را با دكوراسيون اداری همسان كرد.
البته در پارتيشن اداری نيز مي توان به عنوان دكور و اجزای مختلف كاربردی دكوراسيون اداری و فرنيچر اداري تعبيه كرد كه در اين صورت به كاربرد پارتيشن موضوع ديگری اضافه مي گردد كه در دكوراسيون اداري اين امر بسيار مهم مي باشد چرا كه در دكوراسيون اداری، كاربردی بودن دكوراسيون مورد طراحي به دكورتيو بودن آن ارجعيت دارد.

استفاده متريال مختلف در پارتيشن اداری مثل شيشه چوب ام دی اف ،چرم ، آلومينيوم ، و...... پارتيشن اداری را به انواع مختلفي تقسيم كرده است .به عنوان مثال گروه پازل ستاپ با تركيب كمد و پارتيشن و تغيير برخي از استاندارد های آن به محصولی دست يافته است كه علاوه بر كاربرد ديوايدری آن كاربرد كمدی به آن افزوده است.

البته با دقت در انتخاب پارتيشن می توان پارتيشن اداري را انتخاب كرد كه قابليت جداسازي داشته و بتوان تيغه چيني مختلفي از آن بدست آورد . مدولار بودن پارتيشن اداری كمك زيادی به جداسازی و اسمبل دوباره آن خواهد کرد .
در طراحي پارتيشن ميبايست از بخش ها و چارت سازماني و ارتباط آنها با يكديگر اطلاعات کامل داشت چراكه در غير اينصورت نه تنها پارتيشن كمكي به محل اداری نمی کند بلكه خود مانعي در جهت ارائه خدمات بهتر مي شود لذا اطلاع كامل از سازمان مورد نظر و احاطه به استانداردهای كاری و استاندارد های فرنیچر اداری و مطالعات ميدانی بسيار مورد اهميت بوده و ميباست قبل از هر اقدامي صورت گيرد.


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۷
منبع :