X
InnerBanner

وجود اشکالات در تیغه چینی پارتیشن اداری

صفحه نخست  » اطلاعات تخصصی پارتیشن  » وجود اشکالات در تیغه چینی پارتیشن اداری و معماری کل

وجود اشکالات در تیغه چینی پارتیشن اداری و معماری کل وجود اشکالات در تیغه چینی پارتیشن اداری و معماری کل (تعداد بازدید : ۲۷۵۳)

یکی از شایع ترین دلایل تغییرات دکوراسیون اداری را می توان وجود اشکالات در تیغه چینی فضاهای اداری دانست چرا که عدم تیغیه چینی صحیح ارتباط بین کارکنان و بخشهای مختلف را دچار اشکال نموده و در نتیجه مشکل بسیار جدی در برابر بهره وری ایجاد مینماید.

وجود اشکالات در تیغه چینی پارتیشن اداری-1

بهره وری کاری حاصل تمرکز ، ساده سازی فرآیند اداری و کاری ، ارتباط آسان و دسترسی های صحیح بین اجزای یک سازمان می باشد و هر چند کوچک یا بزرگ این فرمول در آنها صدق میکند . تقسیم بندی بخشهای مختلف یک سازمان ماحصل کسب اطلاعات صحیح از فرایند کاری هر شرکت و چارت سازمانی هر سازمان میباشد . تا طراح بر مبنای بیزنس پلانی که هر مجموعه دارد بتواند محیط مناسبی برای هر بخش بوجود آورده و از تردد اضافی و غیر ضرو.ری کاسته و با بالاترین و صحیح ترین ارتباط بین دپارتمانهای کاری را ایجاد نماید.

وجود اشکالات در تیغه چینی پارتیشن اداری

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
منبع :