InnerBanner

دانستنی های معماری

صفحه نخست  » دانستنی های معماری

مفهوم خانه مفهوم خانه
وقتی برای اولین بار به شهر برلین، پایتخت ابرقدرت اقتصادی اروپا، قدم گذاشتم، در سال‌ھای میانی دوره¬ی آموزشی ۶ ساله‌ی معماری در شهر لندن بودم و سال¬ها از اتحاد آلمان غربی با شرقی و فروپاشی دیوار سیم خاردار سیمانی

اطلاعات بیشتر
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲       (تعداد بازدید : ۱۴)


مطالعات قبل از ساخت و اجرای ساختمان مطالعات قبل از ساخت و اجرای ساختمان
معمولاً برای اجرای ساختمان باید با توجه به زمانبندی مشخص، نقشه‌های لازم و از قبل آماده شده، مسائل اقتصادی و اجرایی و تمامی موارد دیگر به انجام کار اقدام کرد.

اطلاعات بیشتر
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹       (تعداد بازدید : ۲۶)


خانه خودکشی اثر به‌ جا مانده از مجموعه طرح‌های مفهومی جان هیدک خانه خودکشی اثر به‌ جا مانده از مجموعه طرح‌های مفهومی جان هیدک
در سرمای زمستان شهر پراگ که تا مغز استخوان نفوذ می‌کند و آن را می‌بلعد، در سال ۱۹۶۹، روبروی ساختمان با شکوه موزه‌ی ملی کشوری که زمانی نه چندان دور چکسلواکی نامیده می‌شد

اطلاعات بیشتر
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵       (تعداد بازدید : ۲۵)


نگرش واقع گرایانه و هنر گیرا سازی در چاک کلوز نگرش واقع گرایانه و هنر گیرا سازی در چاک کلوز
چاک کلوز نه تنها مقیاس چهره‌هایی را که می‌کشید بزرگتر می‌نمود، بلکه به آنها از نزدیک و با دقت نگاه می‌کرد و هم چهره‌های واقعی و هم تصویر چهره‌ها را نقاشی می‌نمود.

اطلاعات بیشتر
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۲       (تعداد بازدید : ۴۱)


اندیشه های بزرگ در معماری اندیشه های بزرگ در معماری
برای ایجاد اشتیاق در منتقدان معماری، سه درس می توان از ابداع شجاعانه‌ی چاک کلوز در پرتره آموخت: اول، بزرگ اندیشیدن است.

اطلاعات بیشتر
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۸       (تعداد بازدید : ۲۴)


معماران بزرگ جهان معماران بزرگ جهان
در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۰۵، چاک کلوز، نقاش آمریکایی، منبع غیرمنتظرہ‌ای از الهام را شرح داد: «یادم می‌آید کلمنت گرینبرگ به دِکونینگ گفت تنها کاری که با هنر نمی‌توانی انجام دهی، کشیدن پرتره است.

اطلاعات بیشتر
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۵       (تعداد بازدید : ۱۹)


طبیعت در معماری طبیعت در معماری
هر اندازه کشوری از نظر کمبود آب در مضیقه باشد، به همان نسبت بیشتر و دقیق تر این هنر را می‌آموزد که چگونه با این عنصر طبیعی، به عنوان پدیده‌ای بس گرانبها، رفتار کند.

اطلاعات بیشتر
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲       (تعداد بازدید : ۳۸)


جایگاه و تاثیر رویکرد انسان دوستانه در معماری جایگاه و تاثیر رویکرد انسان دوستانه در معماری
به کسانی که هنوز اعلام حضور نکرده اند، قیام نکرده اند، آغاز نکرده اند، وارد گود نشده اند، از زمین کنده نشده اند، ظهور نکرده اند و منتظر شگفتی هستند تا به ما بپیوندند.

اطلاعات بیشتر
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸       (تعداد بازدید : ۴۹)


تفکر در هنر معماری تفکر در هنر معماری
آیا تئوری های رنسانس و کلاسیک مبنایی بیولوژیک داشته اند؟ آیا یک معمار از ساختار مغزی خاصی برخوردار است؟

اطلاعات بیشتر
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸       (تعداد بازدید : ۴۷)