X
InnerBanner

مبانی مدرن معماری اداری

صفحه نخست  » اطلاعات تخصصی پارتیشن  » مبانی مدرن معماری اداری

مبانی مدرن معماری اداری مبانی مدرن معماری اداری  (تعداد بازدید : ۱۹۳۶)

در طراحی اداری تسلط بر روند کاری هر محیط و شرکت و اطلاع از ارتباطات بین بخش های مختلف در ارائه کاربردی طرح فضای مورد نظر تاثیر بسیار دارد.کاربری هر قسمت از محیط کار و کلیه کارمندان یک مجموعه بنا به موارد مورد تقاضای شرکت و اقتضاعات ضروری هر زمان میتواند متغیر باشد همانگونه که میدانید در ادارات و محل های کاری امروزه نقش مذاکرات حضوری به ودئو کنفرانسها برگه ها و مدارک کاغذی به فایلهای دیجیتالی و همچنین بایگانی ها و کمد های بزرگ به سرور ها و .... تغییر ماهیت داده و جایگزین گشته است .بنابراین ما با تعریف جدیدی از چیدمان اداری و آیتمهای معماری اداری روبرو هستیم که در صورت عدم توجه به این تغییرات نمیتوانیم معماری را در فرایند کار بخدمت بگیریم.

مبانی مدرن معماری اداری

این تغییرات در متریال بکارگرفته شده برای تولیدات فرنیچر ها و پارتیشن های اداری و همچنین در تغییر ابعاد آنها نیز تااثیر گذارده است .اگر بخواهیم جهت گیری معماری مدرن اداری را تعیین کنیم ، میتوان آن را بیشتر یک طراحی customize بشمار آوریم .چراکه امروزه هر محیط کاری بنا به نیاز کاری و هدف گذاری کلی شرکت چیدملان خود را انجام میدهند و میتوان گفت از استاندارد و مودول خاصی پیروی نمی نمایند.


تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
منبع :