X
InnerBanner

آنادایز پروفیل های پارتیشن شیشه ای

صفحه نخست  » اطلاعات تخصصی پارتیشن  » آنادایز پروفیل های پارتیشن شیشه ای

آنادایز پروفیل های پارتیشن شیشه ای آنادایز پروفیل های پارتیشن شیشه ای (تعداد بازدید : ۲۵۹۲)

فریمهای پارتیشن شیشه ای آلومینیوم آنادایز شده و در پروسه آنادایز رنگ خروجی علاوه بر مقاومت چندین برابری نسبت به رنگ پودری زیبایی منحصر بفردی را ایجاد مینماید .آنالیز در ترکیبات شیمیایی بروی پروفیل آلیاژ آلومینیوم استیل صورت داده و موجب ایجاد رنگ دلخواه پروفیل پارتیشن میگردد.

آنادایز پروفیلهای پارتیشن شیشه ای

رنگ های مورداستفاده در پارتیشن شیشه ای متنوع میباشد ولی با توجه به متریال غالب در پارتیشن شیشه ای که شیشه بوده و دارای رنگ خنثی میباشد استفاد از رنگ های سرد همانند سیلور ، مشکی و یا بژ خواستگاه بیشتری داشته و بنا بر تقاضای بیشتر مشتریان رنگهای ذکر شده بصورت آنادایز شده و بصورت دپو در کارخانه موجود ذخیره می گردد تا برای تولید پارتیشن شیشه ای زمان کمتری برده و مستلزم آنادایز پروفیل نباشیم .سبد های آنادایز برای پروفیلهای پارتیشن در هر بار آنادایز بیش از ۶۰۰ پروفیل را به مخزن هدایت مینماید و این همسانی رنگ را در کل فطعات پارتیشن تامین مینماید . مقومت ضربه ای و شیمیایی آنادایز از جمله محاسن این نوع رنگ بشمار می رود...


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲
منبع :