X
InnerBanner

تاثیر ظاهر محل کار در جذب مشتری - پازل ستاپ

صفحه نخست  » اطلاعات تخصصی پارتیشن  » ظاهر محل کار شما اولین مکالمه پنهان را با مشتری انجام میدهد

ظاهر  محل کار شما اولین مکالمه پنهان را با مشتری انجام میدهد ظاهر محل کار شما اولین مکالمه پنهان را با مشتری انجام میدهد  (تعداد بازدید : ۷۴۷)

ظاهر محل کار شما اولین مکالمه پنهان را با مشتری انجام میدهد

ظاهر محل کار

سوال این است که آیا تغییر پارتیشن های اداری و خرید میزهای مدیریتی و میز کارمندی و کمد فایل های اداری و بطور کلی تغییر دکوراسیون اداری یک اجبار است؟
در جواب میتوان گفت : همه چیز نه، ولی خیلی چیزها را ظاهر ما نشان میدهد.
ظواهر ما و آنچه به ما وابسته است نشان دهنده رویکرد فعالیتی و فلسفه فکری ما میتواند باشد
و در بسیاری از موارد بایستی به مردم حق داد تا نسبت به ما با مشاهده ظاهر ما و هرآنچه به ما وابسته است نسبت به توانایی و تعهد ما قضاوت کنند . و این در روابط تجاری شدت و اهمیت بیشتری پیدا میکند چرا که این یک حقیقت که: ( هرآنچه در محل کار ما در دید مشتریان قرار میگیرد میتواند تاثیر مثبت یا منفی در ذهنیت مشتریان ما ایجاد نماید)

آیا ظاهر دفتر من در جذب مشتری تاثیر دارد؟
در پاسخ به این سوال شاید بتوان سوالی دیگری را از خود بپرسیم که ایا ظاهر من برای جذب دیگران بی تاثیر است؟
در پاسخ می توان گفت که قطعا اغلب کسانی که جذب ما میشوند بواسطه ظاهر ما بوده و ظاهر ما اولین مکالمه درونی را با اطرافیان ما ایجاد مینماید والبته همانطور که ظاهر ما نمیتواند جذابیت دائمی ایجاد نماید ، ظاهر دفتر ما نیز نمیتواند ظامن خرید و ادامه تجارت و کارما با مشترین باشد . پس همواره به یاد داشته باشیم که :
ظاهر محل کار شما اولین مکالمه پنهان را با مشتری انجام میدهد .

چه چیزی ظاهر دفاتر ما را تشکیل میدهد؟
شاید مهمترین مطلب را حفظ انظباط معماری و چیدمان و نظافت محل کار دانست چرا که این مطلب را بارها شنیده ایم که کارمندان این محل همانگونه که برای محل کار خود مسئولیت احساس میکنند برای کار ما هم رفتار خواهند کرد و لذا
اولین پیام برند مان را ما با چگونگی ارائه فضای کاریمان در ذهن مشتری ایجاد مینماییم.
اگر نظافت دفترمان ضعیف باشد یعنتی به مشتری میگوییم:
حواست باشه ما کارشما را تمیز انجام نخواهیم داد و در مراوده با ما مواظب نظافت خودت باش .
اگر محل کار شما بهم ریخته باشد، یعنی به مشتری میگوییم: ما گروه منظمی نیستیم و کار شما رو هم نامنظم انجام خواهیم داد .
اگر دفتر کار شما مشکل معماری و فنی داشته باشد ، گرم باشد، سرد باشد و...یعنی به مشتری می گوییم ما مشکل خودمون رو نمیتونیم حل کنیم واجبارن باهاش کنار اومدیم مسلما مشکل شما رو هم حل نخواهیم کرد و اگر در کار شما مشکلی پیش بیاد رو ما حساب نکنیدا ما تو کار و مشکل خودمون مونیدم.
یکی از تاثیرات معماری بر محیط ایجاد جبر ارتباطی و حرکتی میباشد ، یعنی اینکه بر اساس چیدمان و تقسیمبندیهای معماری ما اجبارا از معابر تعیین شده عبور کرده و در محل های مشخصی خدمات از پیش تعیین شده به شما میدهد .البته این مشخصه هم میتواند نامطلوب و آزاردهنده باشد و هم میتواند تحسین برانگیز بوده و در ما ایجاد شعف نماید .
شاید در محل هایی بوده اید که با حرکت در آن محل هر متر از آن فضا با القای حس خوب همراه بوده و ما را به تحسین وا داشته است .لذا بایستی به محل کار به عنوان یک عضو زنده و بسیار تاثیر گذار در مشتری اهمیت داد چرا که همانگونه که به اختصار گفته شد هر جزء هر چند کوچک از طراحی چیدمان ، و رنگ و حتی پوشش همکاران ما هاوی پیامی مثبت یا منفی در مخاطب خواهد بود .آیا به نظر شما این دو تصویر یک تاثیر را در مشتری خواهد گذاشت؟

محیط کار جذاب و زیبا

تصویر سمت راست نشان دهنده میزان کارهای انجام نداده ی ما و میزان شلختی و واماندگی ما بوده و این پیام را به مشتری می رساند که ما کارهای عقب افتاده زیادی داریم که از انجام ان عاجز هستیم . ولی در تصویر چپ نظم و احاطه به کار و احترام به مشتری و سلیقه ی ما به نمایش گذاشته شده است .

ایجاد محیط کاری مناسب
هنر در هزینه زیاد و تجهیزات نو و مدرن نیست
همانطور که در تصویر مشاهده می شود هر دوی این دو فضای کار گروهی منظم و جذاب است ولی شاید بتوان گفت تصویر سمت چپ که با حداقل هزینه و نهایت نظم محیطی جذاب را ایجاد کرده است و برای بیننده قابل اعتمادتر می باشد لذا همیشه نیاز به هزینه کرد زیاد نبوده و میتوان با چیدمان درست و منظم فضای کاری را بسیار تاثیر گذار کرد.
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
منبع :